Studio work > 1990-2000

Apotheosis
Apotheosis
Stainless Steel
96 x 54 x 48 in.,
2000